– Dù bạn là ai thì tôi chắc chắn bạn đã dùng Google để tìm kiếm thông tin (nhất là khi bạn đang đọc bài viết này bằng các tìm kiếm trên Google).
Ta sẽ có các toán tử sau:

⭕ Toán tử “

– Toán tử “ được dùng để tìm chính xác một cụm từ.
VD: “cách kinh doanh online“ sẽ trả về kết quả những website có chứa chính xác cụm từ trên.

⭕ Toán tử +

– Toán tử + được dùng kết hợp để tìm cụ thể một từ khóa nào đó và bắt buộc có trong kết quả tìm kiếm. Lưu ý, bạn phải đặt dấu + sát từ khóa, không có khoảng trắng.
VD: “kinh nghiệm Kinh doanh + Online” sẽ trả về những website nói về “kinh nghiệm Kinh doanh” và có chữ Online

⭕ Toán tử –

– Toán tử – được dùng để loại bỏ một kết quả nào đó khỏi kết quả tìm kiếm của bạn. Lưu ý, bạn phải đặt dấu – sát từ khóa, không có khoảng trắng.

⭕ Toán tử ~

– Toán tử ~ được dùng để tìm các kết quả đồng nghĩa với từ khóa của bạn. Thuật ngữ này ít được sử dụng ở Việt Nam.
⭕ Toán tử OR hoặc |
– Toán tử OR hoặc dấu | được dùng để thay thế giữa hai truy vấn. Dấu | được đặt ở giữa hai từ khóa.
VD: “Du lịch Mỹ|Hoa Kỳ” sẽ trả về những website có chứa nội dung về “Du lịch Mỹ” hoặc “Du lịch Hoa Kỳ“

⭕ Toán tử ..

– Toán tử .. được dùng để tìm khoảng giữa các con số
VD: “việc làm lương $500..$4000” sẽ trả về những website đăng việc làm có mức lương từ $600 đến $8000

⭕ Toán từ *

– Toán từ * được dùng để tìm kiếm rộng, dấu * đại diện cho từ hoặc cụm từ. Dấu * có thể đứng trước, đứng giữa hoặc đứng sau từ khóa cần tìm.
...

⭕ filetype

– Cú pháp filetype:”loại file” được dùng để tìm chính xác loại file: doc, pdf, mp3, zip, xls,…
VD: “Hop dong thue nha + filetype:doc” sẽ trả về những website có chứa file hợp đồng thuê nhà được làm bằng Word
+ Kiểm tra thử trên Google: Hop dong thue nha + filetype:doc
Bạn hãy thử trí nhớ và khả năng ứng dụng các thủ thuật tìm kiếm trên Google mà bạn vừa đọc để làm...